Askerlik İşlemleri

Yurt dışına eğitim amaçlı gidebilmeniz için öncelikle askerliğinizi yapmış yada tecil ettirmiş olmanız gerekmektedir. Yurtdışında eğitimine devam ederken askerlik tecil süresi gelen öğrencilerin askerlik tecili için gerekli belgelerle bulundukları ülkelerdeki Türkiye Konsolosluğu Eğitim Müşavirliği bölümüne mektupla veya şahsen ulaşmaları gerekmektedir.

Orta, lise veya üniversite seviyesinde öğrenci statüsünde olanlar; Öğrenci statüsünde yurtdışında bulunan vatandaşlar askerliklerini bağlı bulundukları eğitim müşavirliği veya ataşeliği vasıtasıyla 29 yaşlarına kadar erteletebilirler. Bu işlem için önceden yurtdışında öğrencilik statülerinin tanınması ve öğrenci dosyalarının açılması gerekmektedir. Yurtdışında staj, yüksek Lisans, ihtisas veya doktora yapanlar; Bu koşullardan birine uyan yükümlüler yine eğitim müşavirliği veya ataşelikleri aracılığı ile askerliklerini 36 yaşını dolduruncaya kadar erteletebilirler.Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek yada sanat mensubu sıfatı ile yurtdışında bulunanlar; Yurtdışında geçici veya sürekli oturma ve/veya çalışma iznine sahip olarak işçi veya işveren sıfatıyla çalışan vatandaşların her türlü askerlik işlemleri 38 yaşlarını doldurdukları yılın Aralık ayı sonuna kadar ertelenebilir. Fakat unutulmaması gereken nokta, ertelemenin her 2 yılda bir yapılması gerektiğidir.

Dövizli-bedelli askerlik için aranan koşullar neler?

1. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az 3 yıl süre ile yabancı bir ülkede işçi, işveren veya herhangi bir meslek yada sanat sahibi olarak çalışmak ve bu statüyü, askerlik yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar kaybetmemiş olmak;

2. Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde en az 3 yıl süre ile gemi adamı olarak çalışmış olmak;

3. Başvuruları en geç 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar yapmış olmak;

4. 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralıkta başlayan 1 aylık temel eğitim dönemlerinden seçilecek celp dönemi için en az 6 ay önceden başvurmak;

Erteleme veya dövizle askerlik imkanlarından yararlanan yükümlüler bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye’de kalmaları halinde, bu haklarını kaybederler. Yine, döviz ödeme yükümlülüğü ve fiili hizmet yükümlülüğünden herhangi birini yerine getirmeden Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar dövizle askerlik haklarını kaybederler.

Kimler bedelli-dövizli askerlik yasası kapsamına girmez?

1. Ücret ve maaşları karşılığı dövizleri Türkiye’den transfer edenler;

2. 1 aylık temel askerlik eğitimini yapmadan ve taksitlerinin tamamını ödemeden yurda kesin dönüş yapanlar ile yurtdışında oturma veya kalma iznine sahip olmakla beraber temel eğitimde geçecek süre hariç olmak üzere, dövizli askerlik yükümlülüğü süresi içerisinde her yıl toplam 6 aydan fazla Türkiye’de kalanlar;

3. Resmi burslu ve resmi pasaport ile Yurtdışında bulunanlar (Hizmet pasaportu, diplomatik pasaport)